Un grup de deputați vrea modificarea Codului muncii astfel încât să fie reglementată staționarea din cauza situației epidemiologice, iar retribuirea timpului de staționare să fie efectuat în mărime de cel puțin 1/3 din salariu de bază. Prevederile sunt incluse într-un proiect de lege înregistrat în Parlament. 

Autorii proiectului vor completarea Codului muncii cu art. 802, care să prevadă staționarea activității unităților, complet sau parțial, în funcție de dispozițiile Comisiei pentru situații excepționale sau ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică. 

Potrivit documentului, retribuirea timpului de staționare să se efectueze în mărime de cel puțin 1/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puțin decât mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislație, pentru fiecare oră de staționare. Totodată, se propune ca pe durata staționării în legătură cu situația epidemiologică, salariații să beneficieze de o indemnizație pentru prevenirea îmbolnăvirilor achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetul de stat.

Mai mult, deputații propun și modificarea Legii privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații sociale prin care să fie acordată o indemnizație pentru prevenirea îmbolnăvirilor din cauza situației epidemiologice. Aceasta se propune a fi în mărime de 50% din salariul asiguratului și nu se va acorda pentru zilele în care asiguratul se va afla în concediu neplătit sau în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani.

În cazul în care asiguratul activează în baza patentei sau în conformitate cu capitolul 10din Codul fiscal, mărimea indemnizației ar urma să fie de 50% dim salariul mediu pe economiei.