Încă o modalitate specială de obținere a pașaportului. În numele condamnatului care refuză să-i fie perfectat pașaportul cererea va putea fi depusă de către administrația instituției penitenciare unde aceasta este deținut.

Ministerul Justiției lucrează la un proiect de lege care prevede modificarea articolului 4 din Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.

Autorii susțin că modificarea este necesară deoarece în practică au apărut cazuri când urmare a executării pedepsei privative de libertate, a apărut necesitatea extrădării temporare a unor persoane în Republica Moldova în vederea audierii acestora asupra unor cauze penale aflate pe rol în cadrul instanțelor judecătorești naționale. După finalizarea procedurilor interne, s-a constatat că unele persoane au pașaportul de călătorie expirat, fapt care face imposibilă returnarea deținutului statului respectiv.

În prezent, Legea privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte enumeră exhaustiv cazurile când unei persoane urmează a-i fi eliberat pașaportul. În cazul deținutului, refuzul acestuia de ași perfecta pașaportul nu poate fi combătut. Ba mai mult, statul nu-și poate asuma obligația legală de returnare a condamnatului extrădat temporar în țara în care trebuie să-și ispășească pedeapsa din cauza refuzului deținutului de a-și perfecta pașaportul. Or, conform art. 1 alin. (1) din Legea 269/1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova: ”Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a ieşi şi intra în Republica Moldova în baza paşaportului, iar apatrizii, refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente.”