Salariul lunar al personalului din unitățile bugetare nu va putea depăși trei salarii medii lunare pe economie. Un grup de deputați a înregistrat în Parlament un proiect de lege prin care propun modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar și a Legii salarizării.

Totodată, deputații propun ca personalului din unitățile bugetare care reprezintă statul în societățile comerciale în care acesta deține cote de participație, inclusiv cei desemnați în cadrul consiliilor de conducere a acestor întreprinderi, să nu poată beneficia de anumite plăți suplimentare pentru activitate desfășurată.

Proiectul mai prevede că retribuirea muncii salariaţilor din unităţile cu autonomie financiară care beneficiază de dotaţii bugetare nu poate depăși trei salarii medii pe economie.

Autorii inițiativei susțin că în prezent, ”țara noastră se confruntă cu o cumplită criză economică, financiară, sanitară și socială. Deficitul bugetar a ajuns la peste 16 miliarde de lei, datoria internă și externă este extrem de mare.

Cetățenii reclamă, pe de o parte, un decalaj uriaș între salariile unor conducători ai întreprinderilor de stat și a celor cu autonomie financiară care beneficiază de dotaţii bugetare și angajații simpli, medicii, pedagogii, pe de alta, care primesc salarii de zeci de ori mai mici în anumite cazuri.”