Programului de atragere a remitențelor în economie ”PARE 1+1” urmează să fie prelungit cu încă trei ani, până în anul 2024. Un proiect în acest sens a fost transmis Guvernului pentru examinare.

Programul a fost lansat în anul 2010, iar autoritățile spun că acesta contribuie în mod direct la realizarea obiectivului de politică socio-economică, prin:

  • creșterea investițiilor productive în activitățile de afaceri din Republica Moldova provenite din remitențe;
  • sprijinirea la întoarcerea lucrătorilor migrați, cetățeni ai Republicii Moldova;
  • suport familiilor dependente de mijloacele financiare provenite din remitențe în generarea de investiții.

În cadrul programului se oferă finanțare pentru lucrătorii migranți care au revenit în țară și rudelor de gradul întâi a acestora. Până în prezent, la Program s-au înregistrat 3.350 persoane și au fost instruiți 2.649 beneficiari. Ca rezultat a implementării Programului, au fost finanțate 1.815 afaceri.

Suma granturilor oferite este 381,71 milioane lei, iar investițiile în economie sunt aproximativ de 1,11 miliarde lei. Prin urmare, fiecare leu acordat sub formă de grant a generat circa trei lei investiții în economie.

Autorii proiectului spun că extinderea Programului va contribui semnificativ la facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitențe la resursele financiare necesare înființării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova.

Anterior, Ministerul Economiei a solicitat planificarea, în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu 2022-2024, mijloacelor financiare anuale a câte 30 milioane lei pentru implementarea programului PARE 1+1. Resurselor vor permite cofinanțarea a circa 350 de afaceri create.