Centrul de Instruire al Avocaților (CIA) va organiza mai puține cursuri de instruire în această lună.

Ținând cont de faptul că în prezent sunt luate decizii privind dezvoltarea CIA, care urmează să fie adoptate de Consiliul Uniunii Avocaților, instruirile în luna februarie se vor desfășura cu un program redus a câte trei cursuri pe săptămână. Acestea vor fi ținute de formatorii care au acceptat să presteze servicii pro bono.

Astfel, în februarie vor fi ținute următoarele cursuri:

  • 11.02.2020 - ”Nulitatea și ineficiența actelor juridice”. Formator: Oleg Efrim, avocat.
  • 12.02.2020 - ”Rolul avocatului la etapa reținerii și arestului preventiv”. Formator: Veronica Mihailov-Moraru, avocată.
  • 13.02.2020 - ”Întocmirea actelor procesuale la faza urmăriri penale”. Formator: Victoria Gamurari, avocată.
  • 18.02.2020 - ”Rolul avocatului la individualizarea pedepsei penale”. Formator: Liliana Bînzari, avocată.
  • 19.02.2020 - ”Cauzele de protecție a drepturilor consumatorului în domeniul turismului și transporturilor”. Formator: Gheorghe Vlas, avocat.
  • 20.02.2020 - ”Guvernanta Corporativă a Societăților cu Răspundere Limitată”. Formator: Sergiu Bivol, avocat.
  • 25.02.2020 - ”Asistența acordată de avocat la executarea pedepselor privative de libertare”. Formator: Alexandru Adam, expert național.
  • 26.02.2020 - ”Rolul activ al avocatului în procesul penal”. Formator: Gheorghe Malic, avocat.
  • 27.02.2020 - ”Evoluția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului”. Formator: Vadim Vieru, avocat.

Înregistrarea la cursuri are loc prin formularele electronice publicate în grupurile Gmail pentru avocați și avocați stagiari.