Mai multe gimnazii și licee din țară vor deveni instituții pilot pentru implementarea unui Program  de socializare juridică, care are drept scop reducerea și combaterea delincvenței juvenile.

La 27 februarie, a avut loc conferința de lansare oficială a ”Programului de socializare juridică în școlile din Republica Moldova”, unde a fost prezentat scopul, obiectivele, activitățile, provocările, dar și rezultatele care urmează a fi atinse.

Potrivit autorităților, obiectivul Programului este de a spori nivelul de cooperare a polițiștilor, cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ secundar, prin combinarea unui suport educațional de socializare juridică, activităților comunitare și atelierelor privind conștientizarea drepturilor și responsabilităților civice, descurajarea infracționalităţii juvenile și protejarea drepturilor tinerilor.

Programul va fi implementat în perioada ianuarie 2020 - august 2021, grupul-ţintă fiind elevii din 16 gimnazii și 16 licee din localităţile-pilot selectate, cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani.  

Acțiunile Programului vor fi orientate la reducerea și combaterea delincvenței juvenile, comiterea acțiunilor ilegale împotriva copiilor şi cu implicarea acestora, reducerii riscului de victimizare, a violenței precum și a comportamentului antisuicidal în rândul copiilor.

De asemenea, Proiectul va include şi activități extracurriculare, cum ar fi: crearea cluburilor, implementarea programelor de consiliere în carieră pentru profesiile din domeniul de aplicare a legii, asistenţă în elaborarea planurilor de acțiuni pentru soluționarea problemelor comunitare, acordarea de granturi în acest scop și organizarea taberelor de vară pentru elevi.