În perioada ianuarie 2020 - august 2021, în școlile din țară va fi implementat un Program de socializare juridică.

Programul va fi implementat în baza unui Memorandum de Înțelegere semnat la 3 ianuarie între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și PH International.

Programul va contribui la consolidarea statului de drept, va susține comunitățile din Republica Moldova în prevenirea delicvenței juvenile și va dezvolta o cooperare strânsă dintre instituțiile sistemului de aplicare a legii, instituțiile de învăţământ şi tineri.

Obiectivul principal al Programului este consolidarea cunoștințele elevilor privind drepturile și responsabilitățile civice, prin formarea competențelor de socializare  juridică, fapt ce va determina reducerea infracționalităţii juvenile și protejarea drepturilor tinerilor.

Pentru buna organizare și desfășurare a activităților din cadrul Programul se vor crea parteneriate dintre cadre didactice, polițiști, elevi și comunitate. Cu sprijinul experților vor fi elaborate  suporturi educaționale pentru învățământul formal și nonformal.

Programul va fi implementat în perioada ianuarie 2020 - august 2021, în 32 de localităţi selectate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International.