Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” a anunțat organizarea unui nou program de formare continuă a mediatorilor. Cursurile, cu durata de 20 de ore, se vor desfășura în luna decembrie, în incinta universității. 

Lecțiile vor avea loc pe parcursul a două zile de sâmbătă: 5 decembrie (10 ore) și 12 decembrie (10 ore).

Pentru a se înscrie la cursuri, participanții au nevoie de următoarele documente:

  • Cerere de înscriere la Programul de formare continuă a mediatorilor.
  • Buletin de identitate (copie).
  • Atestatul de mediator (copie).

Persoana de contact: Maria Vîrlan, doctor în psihologie, conferenţiar universitar, mediator. (tel. mob. 069256758, e-mail: maria_virlan@yahoo.com)