În primele trei luni ale acestui an, profitul în sistemul bancar a însumat 422,4 milioane lei, micșorându-se cu 2,3% (9,9 milioane lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Potrivit informațiilor prezentate de Banca Națională a Moldovei, micșorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 14,4% (153,3 milioane lei), preponderent, ca urmare a majorării cheltuielilor administrative. Concomitent, s-au micșorat cheltuielile cu dobânzile cu 18,5% (67,2 milioane lei), ca urmare a micșorării ratei medii la depozitele în moneda națională de la 4,76% la 31 martie 2020 până la 3,87% la 31 martie 2021 și respectiv în valută de la 0,97% până la 0,61%.

Totodată, a fost înregistrată majorarea veniturilor neaferente dobânzilor cu 11,4% (82,9 milioane lei), în principal ca urmare a majorării veniturilor din onorarii și comisioane cu 17,9% (80,6 milioane lei). Veniturile din dobânzi s-au micșorat cu 0,6% (6,6 milioane lei), ca urmare a micșorării ratei medii la creditele în moneda națională de la 8,08% la până la 7,51% și în valută de la 5,02% până la 4,85%. Totodată, s-a micșorat și rata medie a dobânzii la VMS de la 5,2% până la 5,04%.

Veniturile totale au constituit 1,9 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 76,2 milioane lei (4,1%), dintre care veniturile din dobânzi au constituit 58,0% (1,1 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 42% (812,2 milioane lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 1,5 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 86,1 milioane lei (6%). Cheltuielile cu dobânzile au constituit 19,6% (295,8 milioane lei) din totalul cheltuielilor, iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 80,4% (1,2 miliarde lei) din totalul cheltuielilor.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 1,6% şi, respectiv, 9,3%, fiind în descreștere cu 0,1 p.p. și, respectiv, cu 0,3 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.