Profitul sistemului bancar a atins, la sfîrșitul trimestrului trei, suma de 1,8 miliarde de lei. Indicatorul s-a majorat cu 32,5 la sută, adică 434,1 milioane de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. Datele au fost prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM).

Veniturile totale au constituit 5,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi, 60,6% sau 3,3 miliarde lei, iar veniturile neaferente dobânzilor, 39,4%, adică 2,2 miliarde lei. Concomitent, cheltuielile totale au fost de 3,7 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile, 27,8% din total, aproximativ un miliard de lei, iar cheltuielile neaferente dobânzilor, 72,2%, respectv 2,7 miliarde lei.

Majorarea profitului este determinată, în mare parte, de creșterea veniturilor neaferente dobânzilor cu 14,0% sau cu 265,9 milioane lei. Concomitent, s-au majorat și veniturile din dobânzi cu 3,1 % sau 99,4 mil. lei ca urmare a majorării portofoliului de credite.

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 7,3% sau cu 81,3 milioane lei. Cheltuielile neaferente dobânzilor s-au majorat cu 0,5% sau 12,4 mil. lei ca urmare a majorării deprecierii la activele financiare, concomitent cu micșorarea deprecierii la activele nefinanciare.

La sfârșitul lunii septembrie, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,6% şi, respectiv, 15,6%. Indicatorii au crescut cu 0,9 p.p. și cu 5,3 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent

Potrivit BNM, băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidității pe termen lung (principiul I al lichidității) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel ca la finele anului 2018.

În țara noastră activează 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei. Două dintre acestea, BC ”Moldindconbank” SA și BC ”ENERGBANK” SA sunt supravegheate în cadrul regimului de intervenție timpurie, ca urmare a constatării unor grupuri de persoane care acționau concertat, au achiziționat și dețineau o deținere calificată în capitalul social, fără aprobarea prealabilă scrisă a BNM.