La sfârșitul lunii septembrie, profitul în sistemul bancar a însumat 1,65 miliarde lei, majorându-se cu 44,1%, adică cu 507,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Datele au fost publicate, recent, de Banca Națională a Moldovei.

Majorarea profitului este determinată, în mare parte, de majorarea veniturilor din onorarii și comisioane cu 409,4 milioane lei (29,2%) și a veniturilor din dobânzi, cu 405 milioane lei (12,5%), precum și ca urmare a reluării pierderilor cauzate de deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere în sumă de 360,4 milioane lei (90,3%).

Veniturile totale au constituit 6,4 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 782,6 milioane lei (13,9%). Dintre care veniturile din dobânzi au constituit 56,6% (3,6 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 41,4% (2,8 miliarde lei).

Concomitent, cheltuielile totale au constituit 4,8 miliarde lei, majorându-se comparativ cu perioada similară a anului precedent cu 274,6 milioane lei (6,1%). Cheltuielile cu dobânzile au constituit 19,1% (907,3 milioane lei) din totalul cheltuielilor, iar cheltuielile neaferente dobânzilor, 80,9% (3,9 miliarde lei) din totalul cheltuielilor.

După nouă luni, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2% şi, respectiv, 12%, fiind în creștere cu 0,5 p.p. și, respectiv, cu 3,2 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.

Menționăm că în primele nouă luni ale anului, activele totale ale băncilor comerciale au constituit 113,8 miliarde lei, majorându-se cu 9,6%, adică zece miliarde lei.