Cadrul normativ aferent domeniului vitivinicol (art. 21 al Legii viei și vinului), obligă producătorii din sectorul vitivinicol să se înregistreze în Registrul vitivinicol al Republicii Moldova.

Înscrierea în Registrul Vitivinicol se face în baza cererii agentului economic sau persoanei fizice şi a declarației pe propria răspundere privind corespunderea cu cerințele obligatorii de înregistrare.

Registrul vitivinicol este un instrument de evidență a informației cu privire la plantațiile de viță de vie și unitățile viticole în scopul urmăririi întregului lanț valoric de producție: cultivatorul de viță de vie, producătorul de vin, vânzătorul.

Registrul include date despre:

a) plantațiile viticole de producție-marfă, cu o suprafață mai mare de 0,15 ha, cu soiuri de struguri pentru vin; soiuri de struguri pentru masă; soiuri destinate producerii coardelor de altoi (plantații altoi) și producerii coardelor portaltoi (plantații portaltoi);

b) unitățile vinicole ce desfășoară activități de fabricare, stocare, comercializare cu ridicata a vinurilor, a produselor obținute pe bază de must și a produselor obținute pe bază de vin.

Înregistrarea în Registrul Vitivinicol oferă producătorilor mai multe oportunități și oferte de comercializare a strugurilor pentru fabricarea vinului, facilitează accesul  la subvențiile din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, precum și îi scutește de sancțiuni administrative conform prevederilor legislației în vigoare.