Procurorul General trebuie să rămână în componența Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Curtea Constituțională a respins cererea actualului Procuror General, Alexandr Stoianoglo, de suspendare a acțiunii articolului 12 alin. (4) din Legea securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 în partea în care îl include pe Procurorul General în componența Consiliului.

Decizia a fost comunicată în data de 16 septembrie.

Procurorul General a solicitat suspendarea prevederilor menționate, invocând încălcarea principiului separației puterilor în stat și afectarea independenței Procuraturii. Totodată, Stoianoglo a notat că la ședința Consiliului Suprem de Securitate din 10 august, Președintele țării i-ar fi indicat indirect Procurorului General să pornească urmărirea penală împotriva mai multor persoane, inclusiv împotriva unor reprezentanți ai opoziției parlamentare.

În Decizia de respingere a cererii Curtea a notat că norma contestată de Alexandr Stoianoglo este în vigoare din 23 decembrie 2016. ”Rațiunea suspendării acțiunii actelor normative contestate este o măsură in extremis și constă în evitarea unor prejudicii şi consecințe negative iminente și ireparabile. Din aceste motive, Curtea nu identifică din argumentele autorului sesizării vreun prejudiciu sau vreo consecință negativă iminentă la adresa valorilor invocate în sesizare care ar justifica suspendarea normei contestate”, menționează Curtea.

Cu privire la afirmațiile Procurorului General referitoare la pretinsele indicații venite din partea Președintelui Republicii Moldova, Curtea a subliniat că situațiile de fapt pot constitui obiectul unei analize privind modul de aplicare a legii. Acest aspect nu ține, în prezenta cauză, de competența Curții Constituționale. 

Decizia este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.