Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, a sesizat Curtea Constituțională în vederea controlului constituționalității modificărilor operate de Parlament la Legea cu privire la procuratură. Acesta spune că au avut loc grave abateri în procesul elaborării, promovării și adoptării proiectului.

Modificările legislative vizează procedurile de tragere la răspundere disciplinară și evaluarea performanțelor Procurorului General, precum și modificarea esențială a componenței și activității CSP.

Potrivit Procurorului General, Parlamentul Republicii Moldova a votat modificările în regim de urgență, ignorând procedurile de transparență decizională, fără a lua în considerare recomandările Comisiei de la Veneția, a experților în domeniu, precum și opiniile instituțiilor a căror activitate este vizată, a aprobat în lectură finală o serie de modificări la Legea cu privire la Procuratură.

În data de 1 septembrie, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, Legea pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură a fost promulgată, iar astăzi, 3 septembrie, aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial.

Procuratura Generală își exprimă dezacordul cu modul în care modificări au fost promovate și adoptate, or în redacția promovată, acestea riscă să producă efecte care aduc grave atingeri principiilor constituționale privind independența Procuraturii și separația puterilor în stat, subminând independența procurorilor în avantajul factorului politic.

Astfel, Procurorul General solicită Înaltei Curți suspendarea acțiunii Legii pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură până la soluționarea în fond a cauzei, precum și exercitarea controlului constituționalității noilor modificări.