După ce recent Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat țara noastră în cauza Moldoveanu v. Republica Moldova, pentru arestarea ilegală a unei femei pentru o pretinsă datorie, Procuratura Generală a anunțat că monitorizează aplicarea legislației în cazuri similare.

Potrivit unui comunicat de presă, subiectul incriminării, ca infracțiuni, în special de escrocherie, delapidarea averii străine, cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (art.190, 191, 196 Cod penal) a constituit o prioritate în agenda Procurorului General, care a dispus analizarea situației. Generalizarea a evidențiat practica vicioasă și neuniformă la acest compartiment al activității organelor de urmărire penală și a procurorilor.

Procuratura menționează că pe decursul a zeci de ani, aceste practici au fost susținute și de practica judecătorească vicioasă, mai multe persoane fiind condamnate pentru fapte de neonorare a unor obligațiuni rezultate din contracte sau alte angajamente civile.

Prin urmare, un an în urmă, în procuraturile teritoriale și specializate a fost expediată sinteza generalizării realizate de Procuratura Generală cu atenționarea procurorilor asupra practicilor negative constatate și orientarea acestora spre modul de interpretare și aplicare a acestor norme legale, inclusiv conformarea activității la raționamentele ce decurg din practica CtEDO și a Curții Constituționale a Republicii Moldova.

Concomitent, conducătorii procuraturilor teritoriale și specializate au fost obligați să asigure controlul tuturor dosarelor penale gestionate până în anul 2020, iar începând cu 19 mai 2021, în vederea eficientizării mecanismului de unificare a practicii de urmărire penală și judecare a cauzelor la acest capitol, procuraturile teritoriale și specializate prezintă rapoarte speciale în fiecare caz de pornire a urmăririi penale în baza articolelor menționate.

Rapoartele speciale sunt dispuse spre examinare Secției unificarea practicii în domeniul urmăririi penale a Procuraturii Generale care monitorizează și generalizează periodic starea de fapt și raportează rezultatele Procurorului General pentru a asigura o practică uniformă și legală.

Procuratura mai spune că în paralel, a fost instituit un mecanism de monitorizare a acestei categorii de dosare și pe platformă judiciară, raționamentele expuse supra urmând a fi aplicate în oglindă. Deși există unele dificultăți pentru revenirea în termeni proximi în albia legalității, de regulă generate de aspectele birocratice ale procedurilor judiciare, se întreprind măsuri pentru dinamizarea proceselor, finalizarea acestora și repunerea în drepturi a persoanelor ilegal urmărite penal.

Procuratura spune că încurajează persoanele care se consideră victime ale urmăririlor penale abuzive din această categorie, să sesizeze Procuratura Generală pentru a se interveni prin procedee legale și pentru a pune punct încălcărilor de lege.