Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat punctele de vedere privind inițiativa referitoare la instituirea procedurii de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, precum și Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Procuratură.

Documentele elaborate de către membrii procurori au fost transmise Ministerului Justiției și Parlamentului pentru a fi analizate în contextul procedurilor de legiferare.

Astfel, cu referire la conceptul de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, membrii procurori din cadrul CSP au menționat că pentru realizarea procedurilor ce exced cadrul normativ actual, este necesar ca proiectul de lege să se bazeze pe un studiu complex, comprehensiv și credibil privind condițiile, impactul, riscurile, așteptările, rezultatele măsurilor cu caracter excepțional.

Totodată, s-a notat că rolul Misiunii Internaționale de Monitorizare (MIM) trebuie să fie doar consultativ, așa cum indică organismele europene de specialitate, motiv din care și atribuțiile acestei entități urmează să se alinieze anume scopului de referință, fără a i se acorda competențe cu potențial de a genera modificarea hotărârilor.

Mai mult, în opinia membrilor procurori ai CSP crearea Colegiului special de apel (CSA), ca fiind un colegiu separat în cadrul Curții de Apel Chișinău, prezintă mai multe aspecte problematice, în măsura în care art.115 alin.(3) din Constituție stabilește expres interdicția înființării unor instanțe extraordinare.

Având în vedere raționamentele expuse, s-a propus revizuirea conținutului proiectului și analizarea posibilităților ca acest mecanism derogatoriu de evaluare să fie realizat în temeiul competențelor constituționale ale Consiliului Superior al Magistraturii, și, respectiv, ale Consiliului Superior al Procurorilor, după caz cu instituirea consultanței din partea experților internaționali și cu identificarea clară și previzibilă a elementelor procedurii.

O altă inițiativă vizează Proiectul de lege nr.334 din 09.11.2021 privind modificarea Legii nr.3/2016 prin introducerea, inter alia, a etapei de preselecție pentru candidații la funcția de procuror șef al procuraturilor specializate.

În acest sens, membrii procurori din cadrul CSP au consemnat că la elaborarea proiectului nu au fost luate în considerație raționamentele Curții Constituționale expuse în Hotărârea nr.13/2020, când s-a analizat impactul activității unei comisii de preselecție.

Potrivit opiniei reflectate în aviz, instituirea comisiei de preselecție implică riscuri evidente de încălcare a standardelor de specialitate și s-a propus revizuirea conceptuală a amendamentelor nominalizate.