Procurii care aspiră la funcțiile de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) sau a unuia dintre colegiile din subordinea acestuia pot depune dosarele.

Potrivit Regulamentului Adunării Generale a Procurorilor, candidaturile procurorilor în Consiliu și colegii pot fi înaintate Comisiei de organizare a alegerilor individual sau de către un grup de procurori în baza unei cereri de intenție sau a unui proces-verbal, însoţit de acordul candidatului.

Dosarul de participare a candidatului va conţine:

 • curriculum vitae;
 • un program privind principalele obiective pe care le urmărește candidatul în cazul alegerii în calitate de membru al Consiliului sau, după caz, al colegiului acestuia.

La depunerea dosarelor, candidaţii urmează să ţină cont de următoarele condiţii şi restricţii:

 • procurorul candidat la funcţia de membru în Consiliu sau colegiile sale trebuie să întrunească, cumulativ, următoarele condiţii:
 • să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
 • să nu dispună de sancţiuni disciplinare nestinse;
 • să fi fost evaluat profesional doar cu calificativele ”excelent”, ”foarte bine”, ”bine”și în privința acestuia nu a fost amânată evaluarea cu acordarea unui termen pentru repetarea procedurii;
 • membrii Comisiei de organizare, ai Comisiei de alegeri şi ai Comisiei de contestaţii nu pot candida pentru nici o funcţie în cadrul Consiliului sau colegiilor acestuia;
 • la depunerea dosarului de participare, candidatul va opta pentru o singură funcţie electivă;
 • vor fi luate în considerare doar cererile şi actele candidaţilor depuse la Comisie în format complet și în termenul indicat infra.

Cererile/procesele-verbale şi dosarele de participare ale candidaţilor se vor depune la Aparatul Consiliului Superior al Procurorilor până în data de 4 noiembrie.

Procurorii care au depus în anul 2020 dosarele de participare în calitate de candidat la funcția de membri în colegiile din subordinea CSP, urmează să confirme, până în data de 4 noiembrie, opțiunile exprimate și să actualizeze informațiile din dosarele de concurs la adresa electronică - aparat@csp.md.

Potrivit Legii cu privire la Procuratură, cinci membri ai CSP sunt aleși de către Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor în funcție prin vot secret, direct și liber exprimat, după cum urmează:

 • un membru din rândul procurorilor Procuraturii Generale;
 • patru membri din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale și specializate.

Totodată, fiecare Colegiu întruneşte câte șapte membri, dintre care: cinci - aleşi de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor.

Amintim că, CSP a dispus convocarea Adunării Generale a Procurorilor pentru ziua de 19 noiembrie.