Procurorul General, Alexandr Stoianoglo, s-a adresat o sesizare Curții Constituționale prin care solicită efectuarea controlului constituționalității prevederilor legale care au instituit Procurorului General calitatea de membru de drept în componenţa Consiliului Suprem de Securitate (CSS).

Potrivit unui comunicat de presă, ”decizia de a sesiza Înalta Curte în acest sens survine ca urmare a ultimei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate din 10 august 2021, în cadrul căreia Președintele CSS a obiectat Procurorului General lipsa urmăririlor penale a mai multor persoane, inclusiv reprezentanți ai actualei opoziții parlamentare, solicitând, în același timp, raportarea mai multor cauze penale pendinte”.

Procuratura consideră o astfel de abordare ca fiind inadmisibilă și contrară legii, prin care se aduce atingere separației și echilibrului puterilor în stat, și prin urmare, nu poate fi tolerată pe viitor.

Analizând subiectul, Procuratura a constatat că, inițial, Legea securității statului Nr.618 din 31.10.1995 nu prevedea Procurorului General calitatea de membru din oficiu.

Modificările în Lege au fost operate la propunerea unui grup de deputați ai fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat (inițiativa legislativă nr.436 din 23.11.2016), prin introducerea Procurorului General drept membru din oficiu în conținutul art.12 alin.(4) din lege. Procuratura susține că în acest mod a fost afectat grav principiul separației puterilor în stat și, în consecință, independența Procuraturii.

Atât sub aspect procedural, la acel moment, Parlamentul a încălcat normele Constituției în partea procesului de legiferare, cât și în fond, Legea contravine Legii Supreme, democrațiile moderne necunoscând astfel de practici.

Luând act de situația de fapt şi jurisprudența consacrată a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Procuratura consideră imperios necesară suspendarea acţiunii prevederilor contestate prin care a fost instituit Procurorul General drept membru ex-officio în componenţa Consiliului Suprem de Securitate, fapt care, la fel, a fost solicitat Înaltei Curți.