Un bărbat s-a adresat în instanță, după ce s-a ciocnit cu problema că nu poate înregistra dreptul de proprietate asupra unui automobil, procurat anterior. Povestea a început când reclamantul a cumpărat o mașină la un preț de 1000 de dolari de la o altă persoană, care a acționat pentru și în numele proprietarului automobilului prin procură. Atunci, un contract de vânzare-cumpărare nu a fost întocmit, pentru că, susține reclamantul, mașina era într-o stare deplorabilă. Reclamantul a primit mașina, actele și o procură generală cu toate drepturile asupra automobilului. Acesta a mai indicat că a achitat prețul pentru mașină integral, iar dovadă în acest sens este o declarație întocmită și semnată.

După ce a intrat în posesia mașinii, reclamantul a suferit un accident rutier, acesta fiind și motivul pentru care nu a înregistrat dreptul de proprietate pe numele său în termenul de valabilitate a procurii. Acesta a precizat însă că în fiecare an a verificat starea tehnică a mașinii, a încheiat contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă, inclusiv a achitat toate taxele.

Ulterior, reclamantul a mers să înregistreze dreptul de proprietate asupra mașinii pe numele său, însă a fost refuzat. Și asta pentru termenul de valabilitate a procurii expirase. Acesta a mers la persoana de la care a procurat automobilul (reprezentantul proprietarului) pentru a-l ruga să-i perfecteze o nouă procură, însă a aflat că acesta a decedat. Bărbatul a mers la proprietarul automobilului însă mama acestuia l-a informat că fiul său la fel a decedat și că nu-l poate ajuta cu nimic, întrucât nu a acceptat moștenirea lăsată.  

Mai mult, după decesul celor doi nu au fost deschise dosare succesorale. Deși nu a existat un contract de vânzare-cumpărare între proprietar și persoana care a acționat în numele acestuia, reclamantul a cerut ca un asemenea act să fie recunoscut de către instanță și fie înregistrat dreptul de proprietate pe numele său. Cerere de chemare în judecată a fost îndreptată împotriva mamelor proprietarului decedat și a reprezentantului acestuia, dar și împotriva Agenției Servicii Publice. 

Instanța de fond a respins cererea ca fiind neîntemeiată. Bărbatul a depus apel, care a fost susținut de mama persoanei care a acționat în numele proprietarului. Mama proprietarului nu s-a prezentat la ședință, solicitând examinarea în lipsa sa.

Examinând apelul, Curtea de Apel Chișinău a ajuns a concluzia ca acesta să fie respins. Și asta pentru că, potrivit Codului civil, valabilitatea unei procuri expiră în mai multe cazuri, printre care și decesul persoanei fizice care a eliberat procura. Judecătorii au precizat că, potrivit art. 320 Codul civil, (redacția Legii nr.1107-XV din 06 iunie 2002), dreptul de proprietate se dobândește, în condiţiile legii, prin ocupaţiune, act juridic, succesiune, accesiune, uzucapiune, precum și prin hotărâre judecătorească, atunci când aceasta este translativă de proprietate. 

Norma legală sus-menționată enumeră principalele moduri de dobândire a dreptului de proprietate, care convențional se clasifică în moduri originare şi moduri derivate. 

Pentru modurile originare este caracteristic faptul că dobânditorul este primul proprietar al unui bun, adică anterior bunul nu a aparţinut nimănui, iar modurile de dobândire a drepturilor de proprietate derivate au ca obiect transmiterea dreptului de proprietate de la o persoană la alta, un exemplu de acest mod fiind actul juridic civil, care este cel mai răspândit şi de fapt cel mai important mod de dobândire a dreptului de proprietate. 

Numai actele juridice translative de proprietate, cum sunt vânzarea-cumpărarea, schimbul, donaţia, contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă şi succesiunea testamentară se includ în acest mod de dobândire a dreptului de proprietate. 

Magistrații au precizat că declarația încheiată între persoana care a acționat prin procură și bărbatul care s-a adresat în instanță, în privința transmiterii banilor pentru mașină, nu poate produce efecte juridice. Și asta pentru că persoana care a acționat prin procură, nu este înregistrată ca proprietar al mașinii. În Registrul de Stat al Transporturilor proprietar al autovehiculului figurează bărbatul care a fost reprezentat prin procură. Magistrații au mai indicat faptul că între reprezentat și reprezentant a fost întocmit doar un act de reprezentare(procura - valabilitatea căreia se solicită), care nu întrunește exigențele unui act juridic de dobândire de dreptului de proprietate și, prin urmare, nu poate fi echivalat cu un contract de vânzare-cumpărare.

Decizia este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție