Procesul de acordare a asistenței juridice primare în cadrul Oficiilor Teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) a fost sistat.

Decizia a fost luată în scopul asigurării protecției vieții și sănătății angajaților Consiliului precum și a beneficiarilor de asistență juridică garantată de stat, urmare a evoluției situației epidemiologice actuale la nivel global, regional și național, COVID-19 și a recomandărilor organizațiilor internaționale cât și a Comisie Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.

Mai exact, s-a dispus sistarea procesului de acordare a asistenței juridice primare în cadrul Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS și restricționarea accesului beneficiarilor și a avocaților în sediile Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS.

Corespondența și cererile de acordare a asistenței juridice garantate de stat urmează a fi transmite prin intermediul poștei electronice sau a cutiei poștale.