Procedurile de licitației de achiziție a energiei electrice pentru perioada 1 aprilie 2020 – 31 martie 2021 a fost sistată. Decizia a fost luată de către Comisia Situații Excepționale. 

Potrivit Dispoziției Comisiei, obligația de furnizarea a energiei electrice revine SA Energocom care va acoperi 100% din necesitățile furnizorilor reglementați, operatorilor sistemelor de distribuție și operatorului sistemului de transport și a altor participanți a pieței de energie electrică, dintr-o singură sursă pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire. Astfel, participanții la piața de energie electrică, vor încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu Energocom pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitate de prelungire.

În același timp, Energocom va solicita oferte de la potențialii furnizori/producători de energie electrică capabili să acopere de sinestătător pe deplin necesitățile de energie electrică a furnizorilor reglementați de energie electrică, operatorilor sistemelor de distribuție și operatorului sistemului de transport pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitate de prelungire, în baza criteriilor tehnice, economice și financiare.