Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că a simplificat procedurile de operare a aparatelor de zbor fără pilot în spațiul aerian național, având în vedere implementarea în timpul apropiat a prevederilor UE referitoare la operarea aparatelor de zbor fără pilot, pentru a asigura o tranziție treptată la noul cadru normativ,

Potrivit unui Ordin din 27 iulie, au fost introduse două noi categorii de aeronave fără pilot – Jucărie și Aeromodel, zborul cărora în spațiul aerian necontrolat (clasa G) până la o înălțime mai mică de 30 m nu mai necesită obținerea unei permisiuni scrise de la AAC și coordonarea prealabilă cu serviciul de trafic aerian al Î.S. MOLDATSA.

Suplimentar, a fost stabilită lista exhaustivă a cerințelor pentru obținerea permisiunii scrise a AAC, în cazul zborurilor care necesită o astfel de permisiune, dar și pașii necesari de urmat pentru efectuarea zborului în condiții de maximă siguranță.

Persoanele care dețin drone ce întrunesc alte condiții decât cele exceptate mai sus, se pot adresa în continuare Direcției Aviația Ușoară din cadrul Autorității Aeronautice Civile, pentru a obține permisiunile necesare.