Privatizarea Întreprinderii de Stat ”Air Moldova” a avut loc cu abateri de la cadrul normative, întreprinderea fiind vândută la un preț mai mic decât prețul de piață real.

La o astfel de concluzie au ajuns auditorii Curții de Conturi, care au verificat conformitatea procesului de privatizare a ”AIR Moldova”.

În Raportul de audit, prezentat la 13 decembrie, se menționează că modul de gestionare a Î.S. CA ”Air Moldova”, de către factorii decizionali nu au contribuit la administrarea coerentă și corespunzătoare a companiei aeriene. Lipsa măsurilor de monitorizare și evaluare a poziției financiare reale a întreprinderii au determinat luarea unor decizii nechibzuite, care au afectat stabilitatea financiară a întreprinderii, determinând îndatorarea acesteia și direcționarea către faliment. Lipsa informațiilor obiective, urmare a împiedicării desfășurării misiunilor de audit a rapoartelor financiare pe parcursul anilor 2014-2017 au condiționat instituțiile de resort să scoată la privatizare unicul operator aerian.

Auditorii au stabilit că procesul de privatizare a fost realizat cu abateri de la cadrul normativ, iar deficiențele au influențat modul de evaluare a companiei aeriene, astfel încât prețul întreprinderii nu a reprezentat prețul ”Air Moldova”.

Potrivit Raportului de audit, ambiguitățile și lacunele cadrului normativ au oferit posibilitate factorilor de decizie implicați în procesul de deetatizare a patrimoniului public să selecteze procedeele cele mai convenabile de stabilire a condițiilor de privatizare. Astfel, făcând uz de reformele instituționale și ”lipsa” interesului investițional față de întreprinderea scoasă la privatizare, vânzătorul a declarat vândut operatorul aerian național către unicul agent economic participant la concursul comercial, care a oferit pentru Î.S. CA ”Air Moldova” - 50 mil. lei la data de 02.10.2018.

Î.S. CA ”Air Moldova” a fost privatizată în octombrie 2018 de către SRL „Civil Aviation Group” întreprindere, înființată la 23 august 2018, de către 3 fondatori – 2 persoane fizice originare din Republica Moldova – fără experiență demonstrată în activitatea aeronautică, care dețineau împreună 51% din cotele părți ale societății, și compania aeriană românească Blue Air, care deținea 49% din cota parte a noului SRL.

În septembrie 2019, unul din cei trei fondatori CA Blue Air, care prezenta garanția experienței în domeniul aviatic, și-a vândut cota sa parte către o a treia persoană fizică, originară din Letonia.