Primăria municipiului Chișinău a scos la licitație 17 loturi de pământ cu suprafața cuprinsă între 1,6 ari până la 20 ari, cu diverse destinații, construcții sau deservirea obiectivului existent (pentru deținătorii de terenuri adiacente). Prețul inițial al terenurilor expuse la concurs variază între 300 mii lei și 3 milioane de lei.

Licitația funciară cu strigare privind vânzarea-cumpărarea terenurilor din intravilanul municipiului Chișinău va avea loc în data de 8 octombrie, ora 10:00, în sala de ședințe a Preturii sectorului Centru (mun. Chișinău, str. Bulgară, 43).

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil" SRL, următoarele acte:

  • cererea în forma stabilită;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
  • procura (în cazul participării prin reprezentant);
  • copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.

Taxa de participare la licitație constituie 1.500 de lei pentru persoanele juridice și 1.000 de lei pentru persoanele fizice.

Detalii despre terenurile expuse la licitație găsiți aici.