Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a efectuat, pentru perioada iulie 2015 – octombrie 2018, controlul averii și al intereselor personale a unui primar sătesc din raionul Criuleni.

Prin actul de constatare emis, inspectorul de integritate a constatat bănuiala rezonabilă privind săvârșirea unei infracțiuni exprimată prin nereflectarea informațiilor cu privire la un credit de 150 mii lei și a transferurilor internaționale de care a beneficiat subiectul declarării.

De asemenea, s-a constatat bănuiala rezonabilă privind încălcarea legislației fiscale de către primar și membrii familiei acestuia referitor la onorarea obligațiilor fiscale la obținerea veniturilor din transferurile internaționale (transferuri de peste 3.000 dolari și 1.800 euro).

Astfel, inspectorul de integritate a sesizat Procuratura Generală în vederea examinării faptelor constatate prin prisma săvârșirii infracțiunii de fals în declarații. A fost sesizat și Serviciul Fiscal de Stat în vederea examinării faptelor constatate conform domeniului de competență.

Concomitent, primarul va trebui să depună declarația de avere și interese personale rectificată pentru anul 2016 și să depună declarațiile de avere și interese personale pentru anii 2017-2018, după rămânerea definitivă a Actului de constatare.