Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis primul act de constatare a încălcării regimului juridic al limitărilor. Încălcarea a fost admisă de către un fost secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și mediului. În cadrul controlului inițiat în rezultatul unei sesizări, inspectorul de integritate a stabilit că persona a deținut, în perioada august – noiembrie 2019, funcția publică de Secretar de Stat concomitent cu calitatea de vicepreședinte al Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic Național.

Ulterior, după încheierea mandatului de secretar de stat, contrar legislației speciale a ANI, fostul secretar de stat a reprezentat interesele organizațiilor neguvernamentale ecologiste în cadrul Consiliului de Administrare al FEN al MADRM.

Potrivit normelor legale, subiecții declarării care și-au încetat activitatea în funcția publică nu au dreptul de a reprezenta timp de un an interesele persoanelor fizice sau juridice în organizația publică în care a activat, nici nu pot reprezenta persoane fizice sau juridice în probleme ce vizează atribuțiile de serviciu îndeplinite anterior. În actul emis de ANI, inspectorul de integritate a decis că ex-secretarul de stat a încălcat regimul juridic al limitărilor reglementat de articolul 20 din Legea privind declararea averii și intereselor personale.

Pe cauza dată a fost pornit și un proces contravențional.