Condițiile de eligibilitate în cadrul Programului ”Prima casă” vor fi simplificate prin reducerea cotei de participație proprie și extinderea categoriilor de beneficiari.

Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, în data de 20 mai, raportul  la proiectul de lege pentru modificarea Legii privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă”. Proiectul urmează a fi înaintat spre dezbateri în plen.    

Acesta presupune micșorarea cotei participației proprii inițiale în Program de la 10% la 5% din prețul de procurare a locuinței.

Totodată, proiectul de lege prevede majorarea vârstei solicitanților care pot accesa Programul - de la 45 la 50 ani.

Devin eligibile și persoanele fizice care dețineau în proprietate un imobil, dar al cărui spațiu locuibil depășea 9 m2 per persoană.

De asemenea, proiectul de lege prevede includerea în categoriile beneficiarilor de compensații și a persoanelor care au accesat un credit ipotecar până la lansarea Programului – martie 2018.

Programul de stat ”Prima casă” are drept scop facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuințe prin contractarea de credite ipotecare garantate parțial de stat.