Suma totală a creditelor acordate de către bănci în cadrul Programului guvernamental ”Prima Casă” este de 3,36 miliarde lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,68 miliarde lei. Din numărul total al beneficiarilor, 4.477 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat.

Potrivit informațiiilor prezentate de Ministerul Finanțelor, din cei 6.459 de beneficiari, 4.441 sunt familii, iar 2.018 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,4 ani. Valoarea medie a locuințelor procurate constituie 621,21 mii lei iar suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,57 m.p. Din numărul total de locuințe procurate, 6.039 sunt amplasate în zonele urbane, iar 420 - în zonele rurale. 5.888 locuințe procurate sunt apartamente, iar 571 - case de locuit individuale.

Menționăm că, beneficiar al Programului guvernamental ”Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.