De la lansarea Programului guvernamental ”Prima Casă” și până în prezent, prin intermediul Programului au fost procurate 3.744 locuințe.

Astfel, suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 1.873.217.781 lei, iar suma totală a garanțiilor - 936.608.890 lei.

Din 3.744 de beneficiari, 2.629 sunt familii, iar 1.115 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,027 m.p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate este de 590,7 mii lei.

Din numărul total de locuințe procurate în cadrul Programului, 3.504 sunt în zonele urbane iar 240 - în zonele rurale. 3.445 locuințe procurate sunt apartamente, iar 299 sunt case de locuit individuale.

Precizăm că, beneficiar al Programului guvernamental ”Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta curpinsă între 18 și 45 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale.