Prețul inițial de expunere spre vânzare a acţiunilor proprietate publică, în cazul în care cota statului în capitalul social al societății depăşeşte 33%, ar putea fi stabilit în baza unei expertize efectuate de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. Un proiect de modificare legislativă în acest sens a fost transmis Guvernului pentru examinare.

În cazul în care cota statului este mai mică de 33 la sută, preţul iniţial de vânzare a acţiunilor urmează a fi stabilit de către o comisie instituită de Guvern sau de autorităţile abilitate cu atribuţii de privatizare, în modul prevăzut de legislaţie. Mai exact, prețul inițial va fi determinat după următoarea 𝑃1 = 𝑉𝑐𝑝 / 𝑁𝑡𝑎.

Vcp este capitalul propriu al societăţii pe acţiuni, conform ultimelor situaţii financiare anuale întocmite înainte de expunerea spre vânzare a acţiunilor proprietate publică, diminuat cu valoarea contabilă a bunurilor proprietate publică transmise acesteia în administrare economică. Totodată, Nta este numărul total de acţiuni ordinare nominative plasate ale societăţii şi aflate în circulaţie.

Preţul pentru acţiunile societăţilor pe acţiuni care nu activează se va determina în baza datelor din ultimele situaţii financiare prezentate de societatea pe acţiuni la Biroul Naţional de Statistică