Uniunea Avocaților din Moldova este în criză. O atenționare în acest sens a fost făcută de președintele UAM, Emanoil Ploșniță pe pagina web a instituției. Mai mult, acesta acuză membrii Consiliului Uniunii Avocaților, delegați din partea Baroului Chișinău că au uzurpat puterea decizională și adoptă decizii ilegale, votate la pachet.

Acesta spune că discreția Consiliului la adoptarea hotărârilor nu poate fi una absolută, or Consiliul este unul din organele de conducere ale Uniunii Avocaților. Consiliul este organul reprezentativ și deliberativ al avocaților din țară și asigură activitatea permanentă a Uniunii Avocaților în limita competenței prevăzute în Legea cu privire la avocatură. Respectiv, orice hotărâre sau/și expunere ale Consiliului trebuie să se încadreze în limitele actelor normative în vigoare și ale competenței legale.

Emanoil Ploșniță afirmă că există îngrijorarea profundă că unii membri ai Consiliului, care se prezintă drept promotori ai legalității și echității, în cadrul lucrărilor Consiliului adoptă atitudini contrare celor declarate public, ilegale. În context, președintele UAM îndeamnă membrii Consiliului să revizuie mai multe hotărâri adoptate recent, mai exact:

  • completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Avocaților, art 28 alin (4 ) a fost modificat în următoarea redacție: ,”Consiliul Uniunii Avocaților adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi, care reprezintă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.” Potrivit acestei norme, Consiliul a decis ca hotărârile să poată fi adoptate și cu cinci voturi, reieșind dintr-o matematică simplă, ceea ce este o uzurpare a puterii în Uniunea Avocaților, spune președintele UAM;
  • modificarea art 261 din Regulament, cu referire la transparența Consiliului, care spun că ședințele Consiliului pot fi transmise direct pe pagina de Internet, dacă condițiile tehnice permis difuzarea acestora. La fel, avocații și avocații stagiari vor putea participa la ședințele Consiliului dacă sunt invitați, altfel accesul este interzis;
  • prelungirea mandatului expirat al Comisiei de Licențiere a profesiei de avocat, până la alegerea noii Comisii de Licențiere în luna ianuarie 2021;
  • aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cu privire la avocatură. Emanoil Ploșniță indică că în proiect au fost reproduse reglementări preluate din proiectul Legii nr. 198/2016, aprobat de legislativ în prima lectură în data de 2 iulie 2017, iar ulterior retras;
  • hotărârea prin care a prelungit contractul individual de muncă a sectretarului general al Uniunii, Mariana Romaniuc.

Adresarea completă poate fi accesată aici.