Modificările efectuate la Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție, prin care președintele și vicepreședintele interimar al Curții Supreme de Justiție să fie desemnați de către Consiliul Superior al Magistraturii, au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Acestea sunt în vigoare din momentul publicării.

Astfel, în cazul când nu este desemnat vicepreşedintele care va exercita funcţiile Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie (CSJ) în absenţa acestuia, funcţiile în cauză vor fi exercitate de către vicepreședintele desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

În cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului Preşedintelui CSJ, interimatul funcţiei acestuia se asigură de către un judecător desemnat de CSM.

Modificările mai prevăd că în cazul survenirii vacanţei funcţiei, inclusiv în cazul expirării mandatului vicepreşedintelui CSJ preşedinte al colegiului, interimatul funcţiei acestuia se asigură de către vicepreşedintele colegiului respectiv, iar în lipsa acestuia, de către un judecător desemnat de CSM.

Până în prezent, în aceste funcții erau desemnați magistrații cu cea mai mare vechime în muncă în cadrul CSJ. Prin urmare, interimatul funcției de președinte și vicepreședinte al CSJ era asigurat, în afara vreunei decizii a CSM.