Curtea Constituțională a făcut public Raportul cu privire la exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2020.

Potrivit acestuia, pe parcursul anului 2020, la Curtea Constituțională au fost depuse 227 de sesizări, 46 de sesizări au fost preluate din anul 2019, iar 71 de sesizări au fost transferate pentru anul 2021.

Cele mai multe sesizări au fost depuse de către instanțele de judecată (156 de sesizări), de deputați în Parlament și fracțiuni parlamentare (64 de sesizări). Președintele țării, Ministrul Justiției,  Procurorul General și CSM nu au deus nicio sesizare anul trecut. De asemenea, Curtea nu a fost sesizată nici de unități administrativ-terioriale.

În ceea ce privește hotărârile adoptate, în 2020, Curtea a adoptat 31 de hotărâri, dintre care 10 hotărâri privind soluționarea excepțiilor de neconstituționalitate, 10 hotărâri pentru controlul constituționalității unor acte normative și 6 hotărâri de interpretare a unor prevederi din Constituție.

De asemenea, în anul 2020, Curtea a pronunțat 2 avize, 140 de decizii de inadmisibilitate, 4 decizii de sistare, 5 decizii de admitere a suspendării acțiunii actelor contestate și 15 decizii de respingere a suspendării acțiunii actelor contestate.

Prin majoritatea hotărârilor pronunțate, Curtea a declarat neconstituționale prevederile normative contestate.

Ca și în anii precedenți, în numărul sesizărilor depuse prevalează excepțiile de neconstituționalitate în activitatea jurisdicțională a Curții, acestea constituind 69% din totalul sesizărilor depuse în anul 2020. După obiect, din totalul sesizărilor depuse la Curte în anul 2020, în cea mai mare parte din ele au fost contestate prevederi normative din domeniul penal (34%), fiind succedat de domeniul civil (24%), domeniul administrativ (22%), domeniul drepturilor sociale, economice și culturale (17%) și domeniul drepturilor politice (3%).

În concluziile Raortuluise menționează că, având în vedere caracterul complex al sesizărilor, precum și volumul activității Curții care crește în mod constant, pentru eficientizarea procesului de control al constituționalității, este necesară majorarea personalului de specialitate din cadrul Secretariatului Curţii Constituţionale, i. e. majorarea numărului asistenților judiciari și consolidarea statutului legal al acestora în cadrul Curții Constituționale.

Raportul poate fi consultat aici.