Noua versiune a Codului civil a adus un termen special de prescripție extinctivă nou de 10 ani, iar alte termene au fost excluse și nu se mai aplică. Astfel, din data de 1 martie, de când au intrat în vigoare modificările la Codul civil, există trei termene de prescripție extinctivă: termenul general de trei ani si termenele speciale de șase luni și 10 ani.

Potrivit noilor prevederi, prescripția extinctivă este reglementată începând cu art. 391. Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat a rămas la trei ani. Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege.

Modificări esențiale au fost efectuate în cazul termenelor speciale de prescripție extinctivă. Dacă până la intrarea în vigoare a modificărilor, la acest capitol, găseam termene de șase luni și cinci ani, după intrarea în vigoare a noii versiuni a Codului găsim termene de șase luni și 10 ani.

Ce conținea Codul Civil până la modificare?

Până la modificările operate, în cazul termenelor speciale de prescripție extinctivă se spunea că se aplica termenul de șase luni în cazul acţiunilor privind:

  • încasarea penalităţii;
  • viciile ascunse ale bunului vândut;
  • viciile lucrărilor executate în baza contractului de deservire curentă a persoanelor;
  • litigiile ce izvorăsc din contractul de transport;
  • repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzelor sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârilor judecătoreşti.

Vechea versiune a Codului reglementa separat prescripţia în cazul viciilor construcţiei. Astfel, în contractul pentru executarea de lucrări, dreptul ce se naştea din viciul construcţiei se prescria în termen de 5 ani. În contractul de vânzare-cumpărare, dreptul ce se naştea din viciul construcţiei nu se prescria înainte de trecerea a cinci ani de la executarea lucrării de construcţie, iar pentru viciile materiilor prime sau ale materiilor livrate, destinate realizării unei construcţii, care au cauzat viciul acesteia, dreptul se prescria în termen de cinci ani.

Ce avem de la 1 martie?

Termenele speciale de prescripție extinctivă sunt reglementate la art. 392. Noile reglementări spun că se prescriu în termen de șase luni acțiunile privind repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzelor sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârilor judecătorești.

Astfel, au fost excluse mai multe cazuri de termene speciale de prescripție de șase luni, inclusiv pentru încasarea penalităților. Or, un asemenea tip de prescripție nu se regăsește în alte sisteme de drept și creează confuzie între penalitate și dobânda legală de întârziere. În celelalte cazuri, prescripția de șase luni a fost exclusă pentru că dubla termenele de descoperire a viciilor sau prescripția specială prevăzute în capitolele dedicate contractelor.

În noile reglementări nu mai găsim termenul de cinci ani, care era aplicat viciilor construcției, însă a fost introdus cel de 10 ani. În cazul viciilor construcției este prevăzut un termen de descoperire a viciilor (de răspundere) de cinci ani, ceea ce oferă o mai bună protecție juridică proprietarilor de imobile.

În același timp, noile prevederi spun că se prescriu în termen de 10 ani acțiunile privind drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt supuse altui termen de prescripție și repararea prejudiciului adus mediului.