Premiul anual va fi reintrodus drept componentă suplimentară a salariului personalului unităților bugetare. Măsura este prevăzută într-un proiect de modificare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, propus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice.

De premiu anual va beneficia personalul din unitățile bugetare, cu excepția persoanelor cu funcții de demnitate publică și personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică. Acesta va fi acordat pentru rezultatele activității anului precedent, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv.

Potrivit Notei informative la proiectul de modificare, premiul anual va constitui 50 la sută din salariul de bază, modul de acordarea a căruia urmând a fi stabilit de Guvern.

Indicii și mărimile premiilor conducătorilor unităților bugetare se vor stabili de către organul ierarhic superior, dar mărimea maximă a premiilor pentru conducător nu va putea depăși 50 la sută din salariul de bază.

Pentru premiere se vor utiliza mijloacele fondului de salarizare în mărime de 50 la sută din salariile de bază ale persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual.