Mai multe asociații sindicale solicită prim-ministrului să se implice pentru a fi soluționată problema legate de modificarea legislației, asfel încât să fie acordat premiul anual pentru rezultatele activității în anul 2020. La fel, sindicatele cer rectificărea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 pentru ca să fie asigurați banii necesari ca să fie acordat premiul anual salariaților din sectorul bugetar pentru rezultatul anilor 2020 și 2021. 

Potrivit unui comunicat de presă, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova este îngrijorată de incertitudinea privind plata premiului anual, stabilit prin art. 211 al Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru rezultatele activității în anul 2020 și anul 2021. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar stabilește că ”Personalul din unitățile bugetare poate beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul de gestiune, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv”.

Cu toate acestea, în anul 2020, prin Hotărârea de Guvern nr. 811/2020 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 180/2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare, a fost acordat premiul anual doar pentru rezultatele activității în anul 2019, iar pentru anul 2020, premiul în cauză, nu a fost achitat.

În legătură cu acest fapt, în luna aprilie, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a expediat în adresa Ministerului Finanțelor un demers prin care a solicitat de a oferi salariaților-membri de sindicat din sectorul bugetar explicațiile de rigoare vizând achitarea premiului anual pentru rezultatele activității în anul 2020.

Ministerul Finanțelor, în răspunsul cu nr. 08-06-204 din 11.05.2021, a informat sindicatele despre faptul că prin Legea nr.257/2020 cu privire la modificarea unor acte normative au fost introduse modificări în actele normative care țin de politica salarială pentru anul 2021, inclusiv a fost amendat art. 211 din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Prin urmare, legea, în redacția modificată, nu prevede dreptul de a beneficia de premiu anual pentru rezultatele anului 2020. Noile condiții de acordare a premiului anual, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 984/2020 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, însă, se pun în aplicare începând cu 1 ianuarie 2021.

Asta, deși anterior, printr-un aviz, sindicatele au propus modificări la Regulamentul privind modul de plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare, astfel încât premiul anual pentru rezultatul activității anului 2020 să se acorde în luna februarie 2021. Premiul anual pentru rezultatul anului 2021 și, ulterior, pentru anii următori, s-a propus să se acorde în luna decembrie a anului de gestiune, în așa fel, asigurându-se o continuitate a măsurilor de stimulare salarială a personalului din sectorul bugetar.

Mai mult decât atât, în răspunsul oferit, s-a remarcat că la elaborarea proiectului bugetului de stat pentru anul 2021 nu au putut fi identificate mijloacele financiare necesare pentru acordarea premiului anual pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2021 și, respectiv, în angajamentele de politici salariale ale bugetului de stat pentru anul 2021 nu se regăsesc mijloace ce ar ține de achitarea acestuia.

Ulterior, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a făcut o adresare prim-ministrului interimar al Republicii Moldova (scrisoarea nr. 03-01/168 din 26.05.2021) prin care a solicitat acestuia să vină cu propunerea de rectificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2021, asigurînd alocarea mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar pentru rezultatul activității în anii 2020 și 2021. Cu regret, Guvernul ne-a informat că solicitarea noastră depășește competențele sale, fiind în situația de interimat.

Astfel, pornind de la explicațiile oferite, salariații-membri de sindicat din sectorul bugetar se află în incertitudine cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activității în anii 2020 și 2021, susțin sindicatele.