Întreprinderea Premier Energy este nemulțumită de aprobare în lectură finală de către Parlamentul Republicii Moldova a proiectului de lege ce prevede modificări la articolul 161 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Documentul prevede că deconectarea instalațiilor electrice poate fi efectuată numai după 10 zile de la data recepționării confirmate în scris de către consumator a preavizului expediat de furnizor ca urmare a expirării termenului de achitare a facturii de energie electrică.

Reprezentanții companiei spun că această inițiativă legislativă  a fost votată fără consultarea operatorilor din sectorul energetic și ignorând avizul  negativ al Agenției pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Modificările operate în Codul Contravențional intră în contradicție cu actele normative de reglementare în domeniul energetic și prevederile Legii cu privire la energia electrică, nr.107/2016, care stabilesc expres modalitatea de preavizare și de informare a consumatorului despre termenul de plată a facturii și consecințele neachitării acesteia.

Aaceștia atrag atenția că această modificare legislativă va aduce după sine costuri suplimentare atât pentru furnizori, cât și pentru consumatori, ducând inevitabil la majorarea prețului reglementat de furnizare a energiei electrice, dat fiind faptul că aceasta implică cheltuieli complementare legate de necesitatea angajării personalului adițional pentru emiterea și distribuirea preavizului adăugător, recepționarea și stocarea confirmării scrise și implementarea sistemelor informatice necesare pentru gestiunea și controlul automatizat al întregului proces. Costurile suplimentare estimative constituie circa 27 de milioane de lei pe an (doar pentru ÎCS ”Premier Energy” SRL), ceea ce reprezintă o creștere a prețului mediu de furnizare a energiei electrice cu 0,7% (1,07 bani / kWh) sau echivalentul a 15 lei anual pentru un consumator care consumă în medie 120 kWh pe lună. În plus, și consumatorii de bună credință care își onorează obligațiile în termen vor suporta parțial costurile cauzate de consumatorii care nu își onorează obligațiile de plată în termenul prestabilit.

Principala dificultate operațională pe care o implică noua obligație, este faptul că se necesită o confirmare în scris din partea consumatorului privind recepționarea avizului suplimentar despre depășirea termenului de achitare a facturii pentru consumul energiei electrice și consecința care derivă din aceasta – deconectarea instalației sale electrice. Ținând cont de faptul că în majoritatea cazurilor, consumatorul nu se află acasă în momentul livrării avizului, acest lucru va îngreuna procesul de recepționare a acestuia. În plus, experiența acumulată  demonstrează că doar un grup limitat de consumatori, și de obicei, nu cei care au un consum mic ar putea abuza de această nouă reglementare, încercând în mod intenționat să evite plata pentru consumul de energie electrică, prin refuzul de a confirma în scris recepționarea notificării prealabile, fapt care va fi în defavoarea majorității consumatorilor care își îndeplinesc în mod responsabil angajamentele de plată.

Prin urmare, această măsură va spori nivelul riscurilor în sectorul energetic prin înrăutățirea capacității de încasare a plăților pentru facturile la energia electrică. În cazul în care prin această nouă reglementare încasările vor scădea cu doar 1%, impactul negativ asupra fluxurilor financiare ale sectorului va constitui aproximativ 40 milioane lei.