Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) oferă servicii de prediagnoză a proprietăţii intelectuale (PI), servicii care reprezintă un studiu particularizat al portofoliului obiectelor de PI din cadrul întreprinderii – invenții, mărci, desene şi modele industriale, obiecte protejate prin dreptul de autor şi drepturile conexe, inclusiv activitatea de comercializare, gestionare și utilizare eficientă a acestora.

Prediagnoza proprietăţii intelectuale este destinată în primul rând IMM-urilor, deoarece spre deosebire de marile corporaţii acestea nu dispun de subdiviziuni specializate antrenate în mod exclusiv în gestiunea PI.

Când trebuie să apelaţi la serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale:

  • atunci când vă propuneţi implementarea tehnologiilor şi produselor noi;
  • în cazul dificultăţilor la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală;
  • dacă doriţi să vă protejaţi produsele şi serviciile;
  • atunci când intenţionaţi să utilizaţi mai eficient tehnologiile noi, cunoştinţele, produsele informaţionale, alte obiecte de proprietate intelectuală;
  • dacă doriţi să aveţi o poziţie fermă pe piaţă, să îmbunătăţiţi imaginea întreprinderii, produselor şi serviciilor.

Potrivit AGEPI, serviciul de prediagnoză a proprietăţii intelectuale se solicită pentru estimarea potenţialului inovaţional al întreprinderii şi gradului de utilizare a acestuia, pentru stabilirea unor modalităţi adecvate de protecţie a produselor intelectuale de care dispune compania și pentru diminuarea riscului de contrafacere a produselor.

Cum se derulează prediagnoza proprietăţii intelectuale?

Specialiştii AGEPI efectuează o vizită la întreprindere sau, în condițiile situației epidemiologice din cauza pandemiei de COVID-19, o ”vizită online”,  în cadrul căreia examinează starea de lucruri în ceea ce priveşte utilizarea şi protecţia proprietăţii intelectuale (produselor, tehnologiilor, licenţelor, brevetelor, know-how etc.).

Informaţia acumulată se generalizează şi se întocmeşte un raport în care se specifică obiectele de proprietate intelectuală disponibile, modalităţile eficiente de protecţie a acestora, recomandări particularizate privind modul în care PI poate impulsiona atingerea unor performanţe economice.

Serviciile de prediagnoză pentru întreprinderile mici şi mijlocii se acordă gratuit. AGEPI susține că confidenţialitatea informaţiilor oferite şi a rezultatelor studiului de prediagnoză este garantată.