Începând cu 14 septembrie, modificările efectuate în Titlul VII al Codului fiscal prin art. 7, punctele 78-87, din Legea nr. 257/2020 nu se aplică. Precizarea a fost făcută de Serviciul Fiscal pentru subiecții impunerii cu taxele locale și autoritățile administrației publice locale, urmare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14 septembrie prin care s-a stabilit că autoritățile publice locale vor putea mări unele taxe locale, atunci când este necesar și oportun, într-un cuantum mai mare decât cel stabilit de lege.

SFS notează că potrivit art. 7 alin. (4) din Codul fiscal, deciziile AAPL – ale municipiilor, oraşelor, satelor (comunelor), precum şi ale altor unităţi administrativ-teritoriale instituite în condiţiile legislaţiei, – cu privire la punerea în aplicare, la modificarea, în limitele competenţei lor, a cotelor, a modului şi termenelor de achitare şi la aplicarea facilităţilor, se adoptă pe parcursul anului fiscal concomitent cu modificările corespunzătoare ale bugetelor locale.

Drept urmare, deciziile APL privind stabilirea taxelor locale pentru perioada fiscală 2021 se aplică până la modificarea lor conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Codul fiscal.

Amintim că, prin Hotărârea din 14 septembrie, Curtea Constituțională a constatat că articolul VII punctele 78-87 din Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative contravine articolelor 109 și 132 din Constituție. Curtea a stabilit că autoritățile publice locale trebuie să-și poată stabili taxele locale și cuantumul lor fără limite și plafonări din partea legislativului.