Din 1 octombrie 2021, pe perioada stării de urgență în sănătate publică declarată de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică pe întreg teritoriul țării, pentru sectorul HORECA a fost stabilită cota TVA de 6%.

În contextul acestor modificări operate în legislația fiscală, Serviciul Fiscal de Stat a actualizat Baza generalizată a practicii fiscale la compartimentul Taxa pe valoarea adăugată.

Astfel, potrivit actualizărilor operate, din 1 octombrie, prin derogare de la prevederile art.96 din Codul fiscal nr.1163/1997, la produsele alimentare şi/sau la băuturi, cu excepţia producţiei alcoolice, preparate sau nepreparate, pentru consumul uman, însoţite de serviciile conexe care să permită consumul imediat al acestora, realizate în cadrul activităţilor care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, de asemenea la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort, în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune agroturistică, camping, sat de vacanţă sau tabără de vacanţă, care se atribuie la secţiunea I a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei, se stabileşte cota TVA în mărime de 6%.

Cota redusă a TVA în mărime de 6% pentru mărfurile/serviciile, realizate în cadrul activităților, atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (HORECA) se aplică: - pe întreg teritoriul ţării şi pe perioada stării de urgenţă, cu condiţia declarării acestei stări de către Parlament în conformitate cu prevederile Legii nr.212/2004; - pe întreg teritoriul ţării şi pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, cu condiţia declarării acestei stări de către Comisia naţională extraordinară de sănătate publică în conformitate cu prevederile Legii nr.10/2009.

În lipsa declarării pe întregul teritoriu a țării a stării stării de urgenţă de către Parlament și/sau a stării de urgenţă în sănătate publică către Comisia națională extraordinară de sănătate publică, mărfurile/serviciile, realizate în cadrul activităților, atribuite la secțiunea I a Clasificatorului activităților din economia Moldovei (HORECA) se vor impune cu TVA la cota de 12%, prevăzută la art.96 lit.b) liniuțele 8 și 9 din Codul fiscal.”

Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a declarat în perioada 10 septembrie - 30 octombrie 2021 stare de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, se va aplica cota redusă a TVA în mărime de 6% pentru perioada 1 octombrie – 30 octombrie 2021. În cazul în care va fi prelungită perioada stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr.61 din 9 septembrie 2021, respectiv, va fi prelungită și perioada de aplicabilitate a cotei reduse a TVA stabilită prin Legea nr.76/2021.