Magistrații Curții Constituționale au declarat, astăzi, neconstituțional art. 73 din Codul de executare. Norma reglementează modul de aducere forţată a debitorului în fața executorului judecătoresc, atunci când debitorul refuză să se prezinte la solicitarea repetată a executorului.

Curtea a reținut că scopul legitim urmărit de Codul de executare constă în realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare în baza legii. Acest scop legitim al Codului ține de asigurarea caracterului obligatoriu al hotărârilor judecătorești. El poate fi încadrat în scopurile legitime constituționale ale protecției drepturilor, libertăților și demnității altor persoane și garantării autorității justiției, prevăzute de articolul 54 alin. (2) din Constituție.

Articolul 73 din Cod, care a fost contestat, are ca scop aducerea la cunoștința debitorului a actelor executorului judecătoresc. Teoretic, aducerea forțată a debitorului ar contribui la realizarea drepturilor altor persoane și a interesului garantării autorității justiției. Totuși, aducerea actelor executorului la cunoștința debitorului se realizează la o etapă anterioară, reglementată de articolul 67 din Codul de executare. Articolul 67 din Cod stabilește în detaliu procedura aducerii la cunoștința debitorului a acestor acte. Odată îndeplinită această procedură, se prezumă că debitorul este informat. Prin urmare, aducerea forțată a debitorului în fața executorului judecătoresc este inutilă, prin prisma informării sale. Fiind inutilă, această acțiune lipsită de un scop legitim devine arbitrară, deci contrară articolului 25 din Constituție.

Hotărârea completă a Curții Constituționale poate fi accesată aici.