Reprezentanții profesiilor juridice precum avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați, mediatorii vor trebui să achite anul viitor contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă, în mărime de 27.481 de lei. Suma este prevăzută în proiectul Legii bugetului asigurăilor sociale de stat pentru 2022.

În 2021, această sumă a constiuit 24.255 de lei.

Potrivit Notei informative, mărimea taxei a fost determinată prin aplicarea mecanismului de indexare cu creșterea medie anuală a salariului prognozat pentru anul precedent.  

Documentul a fost aprobat de Guvern în ședința din 19 noiembrie, urmând să fie supus votului în Parlament. Ministerul Justiției a avizat proiectul fără obiecții.

Începând cu anul trecut, avocații și ceilalți reprezentanți ai profesiilor juridice, au fost incluși în categoria persoanelor asigurate obligatoriu, iar în schimbul plății contribuției fixe anuale de asigurări sociale, beneficiază de întreg spectrul de indemnizații și beneficii de asigurări sociale (indemnizația de maternitate, indemnizație pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, incapacitatea temporară de muncă, etc.).

Contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă pentru pofesiile juridice a înregistrat în ultimii ani creșteri semnificative, de la 10.740 de lei anual în 2020, la 24.255 de lei în 2022, urmând să ajungă la 27.481 de lei în 2022.

Precizăm că, Consiliul Uniunii Avocaților a menționat în Raportul de activitate pentru perioada 2019-2021 că contribuția stabilită în 2021 (24.255 de lei) s-a dovedit prea împovărătoare pentru avocați și avocații stagiari în condițiile unei activități profesionale afectate profund de pandemia SARS-COV-2- COVID 19, care volens nolens a avut drept consecință reducerea serviciilor prestate și corespunzător, reducerea onorariilor încasate.

Mai mult, deși avocații și avocații stagiari au fost obligați, începând cu 01.01.2021, să plătească contribuția de asigurări sociale în mărimea determinată prin Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2021 (24.255 de lei) în schimbul beneficierii de toate prestațiile de asigurări sociale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, această protecție a început să fie efectivă doar începând cu 01.10.2021, atâta timp cât legea cere un stagiu minim de cotizare de 9 luni.

Altfel, în perioada 01.01 – 30.09.2021, avocații și avocații stagiari care au plătit contribuții de asigurări sociale majorate fixe în schimbul întregului spectru de prestații de asigurări sociale, nu au beneficiat efectiv de protecția socială asigurată, deoarece stagiul de cotizare realizat anterior datei de 01.01.2021 nu a fost luat în calcul la determinarea stagiului de cotizare care dă dreptul la indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale.

Consiliul a menționat în Raport că în perioada următoare Congresului din 2021 urmează să intensifice dialogul cu autoritățile statului în vederea revizuirii modului de calcul și determinare a contribuțiilor de asigurări sociale plătibile de către avocați și avocați stagiari, astfel încât să se asigure o protecție socială adecvată și corespunzătoare.