Prevederile legislative privind destituirea din oficiu a administratorului/lichidatorului în procedura de insolvabilitate urmează să fie examinate de Curtea Constituțională. O sesizarea în acest sens a fost depusă recent.

Mai exact, în sesizare se spune că această prevedere încalcă dreptul la un proces echitabil, principiul egalității armelor și principiului contradictorialității părții. Totodată, norma ar contravine articolelor 23 și 26 din Constituția Republicii Moldova.

Menționăm că, art. 71 alin (1) din Legea insolvabilității prevede că:  

La cererea comitetului creditorilor, a adunării creditorilor, a administrației publice centrale de specialitate sau autorităţilor administraţiei publice locale (în cazul intentării procesului de insolvabilitate în privinţa întreprinderii de stat care a fost fondată de către organul central de specialitate sau a întreprinderii municipale care a fost fondată de autoritatea administraţiei publice locale, sau a întreprinderii în al cărei capital statutar statul deţine mai mult de 35% din pachetul de acţiuni), sau din oficiu, instanţa de insolvabilitate poate destitui administratorul/lichidatorul din motive întemeiate, inclusiv dacă acesta:

  1. nu îndeplineşte condiţiile privind indicatorii de performanţă; sau
  2. depăşeşte sau nu respectă atribuţiile ce îi revin prin prezenta lege, încalcă legislaţia; sau
  3. se află în conflict de interese cu orice parte în proces; sau
  4. cade sub incidenţa prevederilor de incompatibilitate şi/sau a restricţiilor prevăzute de lege; sau
  5. se află în procedură de lichidare sau de insolvabilitate.

Autorul sesizării afirmă că legiuitorul nu a reglementat și nu a indicat particularitățile inițierii procedurii de destituire de către instanța de insolvabilitate. Totodată, nu sunt specificate exact drepturile și obligațiile instanței și ale administratorului/lichidatorului.

Sesizarea completă poate fi consultată aici.