În luna septembrie, creditele noi acordate au constituit 4,48 miliarde lei, în creștere cu 36,2 la sută față de luna septembrie 2020. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei.

Structura creditelor acordate este următoarea:

  • 73 la sută reprezintă creditele în moneda națională, care au constituit 3,27 miliarde lei (+16,9 la sută față de luna precedentă și +54,2 la sută față de septembrie 2020);
  • 26,1 la sută reprezintă creditele în valută, al căror volum recalculat în MDL a constituit 1,16 miliarde lei (-2,5 la sută față de luna precedentă și +11 la sută față de septembrie 2020);
  • 0,9 la sută revin creditelor atașate la cursul valutei, care au constituit 41,4 milioane lei (+49,5 la sută față de luna precedentă și -64,2 la sută față de luna septembrie 2020).

Din perspectiva termenelor de acordare, cele mai solicitate au fost creditele cu termene de la 2 până la 5 ani, cu o pondere de 57,3 la sută în totalul creditelor acordate.Volumul acestor credite acordate persoanelor juridice a constituit 37,6 la sută din totalul creditelor.

Creditele de consum au deținut cea mai mare pondere (63,9 la sută) și au fost acordate cu o rată medie de 4,38 la sută (-0,19 p.p. comparativ cu luna precedentă și -2,77 p.p. comparativ cu septembrie 2020). Rata medie la creditele imobiliare s-a micșorat cu 0,10 p.p față de luna precedentă și s-a majorat cu 0,09 p.p. față de septembrie 2020.