Ponderea femeilor în numărul total al judecătorilor crește continuu, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS).

Potrivit instituției, în anul 2018, această pondere a constituit 48,3%, bărbații reprezentând 51,7% .

Totuși, în breasla judecătorilor decalajul funcțiilor împărțite între bărbați și femei este cel mai mic.

De exemplu, majoritatea deputaților sunt bărbaţi, femeile continuând să fie subreprezentate în Parlament. Participarea femeilor la luarea deciziilor la nivel parlamentar relevă o reprezentare a femeilor în proporţie de 20,8%, la începutul anului 2019, (din 101 deputaţi 21 erau femei), în timp ce la nivel european aceasta a constituit 29,4%, media globală fiind de 24,5%.

La nivel de miniștri, funcțiile sunt împărțite 33,3% pentru femei și 66,7% pentru bărbați.

Cel mai mare decalaj s-a înregistrat în organele de poliție. În 2018, ponderea femeilor în numărul total al poliţiştilor, inclusiv din protecţia civilă şi grăniceri, a fost de 19,4%, a bărbaților – 80,6%.