Polițiștii au putea fi dotați, în curând, cu ”camere de corp”. Camerele video vor fi utilizate pentru sau a proteja angajații Poliției și pentru a spori profesionalismul acestora, inclusiv pentru a analiza deficiențele activității polițiștilor în timpul serviciului în baza înregistrărilor video. Totodată, înregistrările video obținute vor putea fi utilizate în scopul examinării procedurilor contravenționale și penale. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Sistemului de supraveghere video portabil ”Camere de corp” a fost transmis Guvernului pentru examinare.

Sistemul va fi constituit din cameră de corp, stație de andocare, precum și instrumente software de gestiune, procesare și stocare centralizată a datelor. Autoritățile spun că utilizarea Sistemului ca măsură preventivă reprezintă un element important al funcționării Poliției, menit să garanteze că activitatea polițienească se desfășoară exclusiv în baza legii și pentru executarea acesteia, în interesul persoanei și al comunității, potrivit principiilor profesionalismului, confidenţialităţii, integrităţii profesionale şi loialităţii, colaborării şi cooperării, imparțialității și nediscriminării, transparenței, obiectivității, eficienței și responsabilității.

Utilizarea camerelor de corp se va face în mod vizibil și deschis, cu informarea obligatorie de către utilizator a persoanelor cu care interacționează despre acest fapt. Prin excepție, informarea se poate realiza pe parcursul intervenției, când specificul acesteia nu a permis informarea prealabilă.

Termenul de păstrare a înregistrărilor în Sistem se propune să fie 180 zile, după care se radiază automat, în ordinea în care au fost stocate pe server. Păstrarea informațiilor se efectuează cu respectarea drepturilor şi libertăţilor subiectului datelor cu caracter personal. Termenul de stocare a înregistrărilor din Sistem va putea fi prelungit în legătură cu:

  • actul procedural al agentului constatator, în legătură cu necesitatea folosirii acestora în calitate de probe în cazul unor eventuale contestaţii împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie;
  • demersul motivat al organului de urmărire penală;
  • încheierea instanţei judecătoreşti în legătură cu judecarea cauzei;
  • demersul motivat al subiecţilor care efectuează activitatea specială de investigaţii, în condiţiile legii.