Parlamentul ar putea modifica legislația pentru a crea posibilitatea înființării direcțiilor regionale ale Poliției. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a examinat amendamentele la proiectul de modificare a Legii cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului, iar decizia finală rămâne la latitudinea Parlamentului.

Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, Poliția va fi organizată în subdiviziuni teritoriale, grupate zonal în direcții regionale, care vor fi unități cu sau fără personalitate juridică, de competență teritorială – corespunzător împărțirii regionale sau administrativ-teritoriale. Acestea vor fi amplasate și își vor desfășura activitatea pe teritoriul uneia sau mai multor unități administrativ-teritoriale în baza regulamentelor de organizare și funcționare aprobate de șeful Inspectoratului General al Poliției.

De asemenea, în cadrul subdiviziunilor teritoriale grupate în direcții regionale vor fi organizate și vor funcționa inspectorate de poliție, secții și servicii, în funcție de întinderea teritoriului, de numărul populației, de numărul și de importanța obiectivelor economice și sociale.

Proiectul de lege urmează a fi discutat în lectura a doua în plenul Parlamentului.