Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă (RCA) reprezintă un contract încheiat între posesorul de autovehicul, numit asigurat (persoană fizică sau juridică) și compania de asigurare. În schimbul primei de asigurare, asigurătorul se obligă ca la producerea riscului asigurat să achite dauna produsă terței persoane. Acest tip de asigurare este obligatorie.

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto are menirea de a apăra interesul economic și social al întregii comunități precum și de a proteja victimele unor accidente. Astfel, lipsa RCA este pedepsită conform Codului contravențional.

Încheierea contractului este obligatorie nu numai pentru posesorii de autovehicule, dar și pentru asigurători. Refuzul asigurătorului de a emite o poliță de asigurare sau de a încheia contractul de asigurare obligatorie, la cererea posesorului de autovehicul, constituie o încălcare a drepturilor consumatorului și se sancționează în corespundere cu legislaţia.

Polița de asigurare RCA este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar contractul de asigurare RCA se emite pentru un termen de 12 luni. Excepție fac doar contractele de asigurare încheiate pentru autovehiculele înmatriculate în străinătate, ce nu dețin Carte Verde, în acest caz, contractul poate fi încheiat pentru un termen minim de 15 zile, maxim de 12 luni. Totodată, contractele de asigurare RCA încheiate pentru utilaj agricol sau sezonier pot avea un termen mai scurt de 12 luni.

Pentru a încheia o polița de asigurare RCA trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • autovehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în Moldova;
 • autovehicule înmatriculate în străinătate care se folosesc pe teritoriul Republicii Moldova;
 • prezentarea datelor din permisul de conducere a persoanelor admise la conducere;
 • prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – certificat de înmatriculare;
 • document care atestă dreptul de proprietate al persoanei care urmează să înmatriculeze autovehiculul.

Asigurătorul trebuie să compenseze prejudiciile cauzate persoanei păgubite prin accident de autovehicul:

 • atât în timpul deplasării, cât şi în timpul staţionării autovehiculului;
 • în urma desprinderii accidentale, în timpul deplasării autovehiculului, a remorcilor, semiremorcilor sau ataşelor;
 • produse de dispozitivele sau instalaţiile cu care a fost echipat autovehiculul;
 • ca urmare a scurgerii, risipirii sau căderii accidentale a substanţelor, materialelor sau obiectelor transportate;
 • la urcarea în autovehicul şi la coborârea din el.

Se despăgubesc şi următoarele cheltuieli:

 • aferente acţiunilor de limitare a pagubelor;
 • de transport al bunurilor la locul de reparaţie, parcare sau depozitare;
 • aferente cazului asigurat, suportate în proces civil de către asigurat sau păgubit;
 • aferente expertizei tehnice efectuate la cererea păgubitului sau în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.

Cheltuielile enunţate se vor rambursa de către asigurător doar dacă sunt probate cu documente justificative. În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atât pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cât şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

Totodată, la avarierea sau distrugerea de bunuri, despăgubirea de asigurare se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, despăgubirea de asigurare, se acordă numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.