Procedura concedierii este reglementată de Codul Muncii. Dacă o angajată iese în concediu de maternitate și, ulterior, de îngrijire a copilului cu al treilea copil consecutiv (6 ani de concediu plus încă un concediu de până la 3 ani) ea nu poate fi concediată.

Codul Muncii prevede că nu se admite concedierea salariatului în perioada aflării lui în concediu medical, în concediile de odihnă anual, de studii, de maternitate, cel parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani, în perioada îndeplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti, precum şi în perioada detaşării, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

În contextul acestor norme juridice, dacă salariatul se găsește în concediile numite, el nu poate fi concediat, indiferent de numărul de ani, pe parcursul cărora acesta, legal, a fost în concediul respectiv.

Codul Muncii interzice expres concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vârstă de până la 4 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 86 alin. (1) lit. b), g) – k), care prevăd:

  • lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului persoană fizică;
  • încălcarea repetată, pe parcursul unui an, a obligaţiilor de muncă, dacă anterior salariatul a fost sancționat disciplinar;
  • prezentarea la lucru în stare de ebrietate alcoolică, în stare cauzată de substanțe stupefiante sau toxice, stabilită în modul prevăzut la art.76 lit.k)
  • săvârșirea unei contravenții sau infracțiuni contra patrimoniului unității, stabilită prin hotărârea instanţei de judecată sau prin actul organului de competenţa căruia ţine aplicarea sancţiunilor contravenționale
  • comiterea de către salariatul care gestionează nemijlocit mijloace băneşti sau valori materiale ori care are acces la sistemele informaționale ale angajatorului (sisteme de colectare și gestiune a informației) sau la cele administrate de angajator a unor acţiuni culpabile, dacă aceste acţiuni pot servi drept temei pentru pierderea încrederii angajatorului faţă de salariatul respectiv.

Respectiv, doar în aceste cazuri persoanele enumerate în art.251 pot fi eliberare. Respectiv, afirmarea că, după 6 ani de concediu pentru îngrijirea copilului, salariatul poate fi concediat contravine legislației în vigoare.

Totodată, dat fiind faptul că o astfel de persoană nu activează deja de 6 ani, baza de calcul a indemnizației va constitui același cuantum ca și pentru copii precedenți.

Sursa: monitorul.fisc.md