Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu explicații privind interpretarea noțiunii de ”tranzacție” prin prisma Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi similar noțiunii de ”plată” pentru bunurile sau serviciile comercializate.

SFS notează că potrivit prevederilor art. 6 din Legea menționată, întreprinderea are dreptul:

  • să efectueze în raport cu întreprinderi plăți în numerar în sumă ce nu depășește 10.000 de lei pentru fiecare tranzacție, dar nu mai mult de 100.000 de lei lunar;
  • să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100.000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate.

De asemenea, conform articolul 3 alin. (1) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, faptul economic este o tranzacție, operațiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile și/sau cheltuielile entității.

Astfel, reieșind din cele expuse, precum și conform explicațiilor Ministerului Finanțelor prezentate prin scrisoarea nr. 15/3-06/349 din 6 iulie 2021, plata se încadrează în noțiunea de ”tranzacție”.